สินค้าและผลิตภัณฑ์ / ฉนวน PU


คุณสมบัติ / รูปลอน

Product Profile

ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ MKS 760PU MKS 720PU
สันลอนสูง 25 mm. 40 mm.
ความหนาของฉนวนโพลียูรีเทน (PU) 25 mm. 25 mm.
ความหนาแน่นของฉนวนโพลียูรีเทน (PU) 35 kg/m3 35 kg/m3
น้ำหนัก 1.03 kg/m3 1.10 kg/m3
รัศมีดัดโค้ง 50 – 80 m. 80 – 100 m.
มุมลาดเอียง ตั้งแต่ 3-5 องศาขึ้นไป ตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป
วัสดุปิดหน้าฉนวน Vinyl (PVC), Aluminium Foils Metal Sheet, Vinyl (PVC), Aluminium Foils

ตารางเทียบคุณสมบัติของฉนวน PU Foam กับฉนวนอื่น

คุณสมบัติ PU FOAM PE FOAM ใยแก้ว เยื่อกระดาษ
โครงสร้างเซลล์ เซลล์กึ่งเปิด - ปิด เซลล์ปิด เซลล์เปิด เซลล์เปิด
ความหนาแน่น 15 - 40 kg/m3 33 - 45 kg/m3 16 - 32 kg/m3 38 - 40 kg/m3
ค่าการนำความร้อน 0.020 - 0.025 W/m.k 0.030 - 0.037 W/m.k 0.035 - 0.038 W/m.k 0.039 - 0.045 W/m.k
อุณหภูมิใช้งาน -118 °C ถึง 100 °C -80 °C ถึง 80 °C -20 °C ถึง 200 °C -75 °C ถึง 250 °C
การกลั่นตัวของไอน้ำรอบวัสดุที่หุ้ม ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจากฉีดติดกับวัสดุที่หุ้ม ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา
ความต้านทานต่อสารเคมี ทนกรด - ด่าง ทนกรด - ด่าง ทนกรด - ด่าง ทนกรด - ด่าง
ความแข็งแรง เนื้อโฟมแข็ง สามารถรับแรงกดได้ดี เนื้อฉนวนอ่อนนุ่ม ต้องหลีกเลี่ยงในงานที่มี ลักษณะการกดทับ ฉนวนอ่อนนุ่ม ยุบตัวง่าย ฉนวนอ่อนนุ่ม ยุบตัวง่าย
ความสามารถในการป้องกันสนิม ดีมาก เนื่องจากผิวของ PU Foam ช่วยป้องกันมิให้แผ่นหลังคาสัมผัสกับอากาศ และความชื้น ไม่สามารถป้องกันสนิมได้ ไม่สามารถป้องกันสนิมได้ ไม่สามารถป้องกันสนิมได้
ความสามารถในการป้องกันการซึม ดีมาก เนื่องจาก PU Foam แทรกตัวตามช่องว่าง ที่เป็นสาเหตุของการซึม ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึม ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึม ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึม
การขนส่งและเก็บรักษา เป็นชิ้นเดียวกับแผ่นหลังคา ง่ายต่อการขนส่งและเก็บรักษา ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่งและเก็บรักษา ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกันสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่งและเก็บรักษา ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกันสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่งและเก็บรักษา
การประกอบและติดตั้ง ฉีดติดกับ Metal Sheet ติดตั้งเสร็จในขั้นตอนเดียว ติดตั้งสองขั้นตอน ติดตั้งสองขั้นตอน ติดตั้งสองขั้นตอน