งานรีดหลังคาหน้างาน

หลังคาเหล็ก ราชาเมทัลชีท มีบริการนำเครื่องรีดลอนไปที่หน้างานก่อสร้าง(On Site) ได้ตามความยาวของลูกค้า

กำลังการผลิตสูง
ผลิตได้สูงสุด (ในเวลา 8 ชั่วโมง) 3,000-4,000 ตารางเมตรต่อวัน

ใช้เวลาน้อย
ใช้เวลาในการปรับระดับพื้นที่เรียบร้อยเพียง 1-2 ชั่วโมง

รองรับโครงการขนาดใหญ่
ตอบสนองลูกค้าประเภทโครงการขนาดใหญ่ได้ ด้วยความยาวแผ่นตามลักษณะหน้างานที่มากกว่า 24 เมตร

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ลดความคลาดเคลื่อนของแผ่นหลังคา

ลดรอยต่อแผ่น
ป้องกันการรั่วซึม และรวดเร็วในการปฏิบัติงานติดตั้ง