บลูสโคปแซคส์ 150

วัสดุเหล็กเคลือบคุณภาพสูงสำหรับหารขึ้นรูปหลังคาเหล็ก เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติ 10 ประการ

  ดาวน์โหลด Brochure
บลูสโคปแซคส์ 150
  • 1. ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย ผู้นำด้านการผลิตเหล็กเคลือบของโลก
  • 2. ได้มาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์บลูสโคปได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2228-2559 เป็นรายแรกของประเทศไทย
  • 3. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เคลือบด้วยโลหะ ซิงค์-อะลูมิเนียม 55% ซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่มากกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า
  • 4. ชั้นเคลือบโลหะ AZ150 ป้องกันสนิมได้ดี ชั้นเคลือบโลหะ ซิงค์-อะลูมิเนียม 55% ที่ 150 กรัม/ตารางเมตร ช่วยป้องกันการผุกร่อนได้ดี
  • 5. หนา แกร่ง เต็มแผ่น มีความหนา 0.35 มม. และ 0.40 มม. มั่นใจกว่าในความทนทาน
  • 6. แข็งแรง ทนทาน ช่วยลดความเสียหายจากลูกเห็บได้ ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง G550 ซึ่งสามารถรับแรงดึงได้มากกว่า 5,500 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร (ksc)
  • 7. ทุแผ่นรับประกัน 2 ปีโดยบลูสโคป XXXXX
  • 8. ปลอดสารพิษ บลูสโคปใช้กรรมวิธีการผลิตที่ปลอดจากสารตะกั่วและแร่ใยหิน จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย
  • 9. ไม่เป็นรายคราบหลังการติดตั้ง เคลือบด้วยสารต่อต้านรอยคราบ (anti-fingerprint) ช่วยลดคราบที่เกิดจากรอยนิ้วมือและรอยรองเท้า
  • 10. สะท้อนความร้้อน ช่วยทำให้อาคารเย็น สามารถสะท้อนความร้อนได้มากกว่ากระเบื้อง จึงทำให้บ้านเย็น

บลูสโคปซิงค์เคลุม

  ดาวน์โหลด Brochure
บลูสโปคซิงค์เคลุม บลูสโปคซิงค์เคลุม
บลูสโปคซิงค์เคลุม

จิงโจ้เหล็ก

  ดาวน์โหลด Brochure
จิงโจ้เหล็ก

จิงโจ้เหล็กคือแผ่นเมทัลชีท เป็นแผ่นเหล็กม้วนที่ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง ด้วยกรรมวิธีรีดเย็น รับแรงดึงได้ไม่ต่ำกว่า 5,500 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร เคลือบด้วยโลหะผสมซิงค์-อะลูมิเนียม 55% มีควาทนทานกว่าแผ่นสังกะสีมากกว่า 4 เท่า เหมาะกับการนำไปรีดขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคา หนัง หรือแผ่นปิดครอบต่างๆ

จิงโจ้เหล็ก จิงโจ้เหล็ก

บลูสโคปแซคส์ คูล

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติสะท้อนความร้อน ทนทานต่อรังสี UV และสีสดทนนานไม่ซีดจาง

  ดาวน์โหลด Brochure
บลูสโคปแซคส์ คูล

สีมาตรฐาน

บลูสโคปแซคส์ คูล

ตัวอย่างใบรับประกัน

บลูสโคปแซคส์ คูล

บลูสโคป พรีม่า

ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะซิงค์-อลูมิเนียม 55% มาทำการเคลือบสีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ ในการป้องกันการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยม สามารถดัดขึ้นรูปได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อทุกสภาวะอากาศดว้ ยเทคโนโลยจี ากบลสู โคป ที่นำมาใชก้ บั ผลติ ภณั ฑเ์ หลก็ เคลอื บสี ชว่ ยทำใหม้ นั่ ใจวา่ สที เี่ คลอื บจะไมแ่ ตกรา้ วหรือหลดุ รอ่ น เมื่อมีการนำไปรีดขึ้นรูปและยังมีสีให้เลือกมากมาย

  ดาวน์โหลด Brochure
บลูสโคป พรีม่า บลูสโคป พรีม่า บลูสโคป พรีม่า

บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น

  ดาวน์โหลด Brochure
บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น
บลูสโคป คัลเลอร์บอร์น