สินค้าและผลิตภัณฑ์ /ฉนวน PE


INSUFOAM WATER PROVE

ฉนวนกันความร้อนชนิดกันน้ำ เป็นนวตกรรมใหม่ที่บริษัท เอนเจล โปรดัก จำกัด พัฒนามาจากฉนวนกันความร้อนชนิดธรรมดา แต่ใช้ฟอยล์ชนิดพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อฟอยล์สัมผัสกับละอองฝน ฟอยล์จะไม่มีปฎิกิริยาที่มีผลให้ฟอยล์เป็นสีขาวหรือหลุดล่อนออกจาโฟมเมื่อโดนละอองฝนเป็นเวลานาน สามารถติดตั้งใด้ทั้งภายใน(Indoor) และภายนอก(Outdoor) อาคาร จนนำมาสู่ฉนวนกันความร้อนชนิดกันน้ำ เอนเจลพรีเมี่ยม (Angel Premium) ที่ได้มีการสกรีนเดือนและปีที่ผลิตลงบนม้วน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการประกันและดูแลตลอด 5 ปี นับจากเดือนและปีที่ระบุบนฉนวน

Special Properties

93% ป้องกันความร้อน (Protection)
อีพีอี โฟม ช่วยดูดซับความร้อนไม่ให้แผ่เข้าสู่อาคาร

7% สะท้อนความร้อน (Reflection)
MPET Foil ช่วยสะท้อนความร้อนให้กลับออกจากอาคาร