สินค้าและผลิตภัณฑ์ / ลูกหมุนระบายอากาศ


ลูกหมุนระบายอากาศทำหน้าที่ระบายมวลอากาศร้อนที่อยู่ใต้หลังคา ทำให้อากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ส่งผลให้อุณหภูมิในอาคารลดลงอย่างน้อย 4-5 องศาเซลเซียส ส่วนจะระบายอากาศร้อนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการดูดของลูกหมุนและจำนวนพื้นที่ติดตั้งลูกหมุน


ข้อดีของลูกหมุนระบายอากาศ
  • สามารถระบายอากาศ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  • ไม่ต้องดูแลรักษา
  • ไม่มีเสียงดังรบกวน
  • ระบายความร้อนภายในอาคาร
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์